Splošni pogoji za mnenja o izdelkih

SPLOŠNI POGOJI ZA ODDAJO IN OBJAVO MNENJ O IZDELKIH IN STORITVAH

WWW.NONALUISA.COM – APRIL 2024

Nona Luisa - Katjuša Reja Mozetič s.p., s sedežem v Kozani, s poslovnim naslovom na Kozana 90 A, 5212 Dobrovo v Brdih, Republika Slovenija, matična številka 6793703000, davčna številka SI71510001 sprejme naslednje

SPLOŠNE POGOJE ZA ODDAJO IN OBJAVO MNENJ O IZDELKIH IN STORITVAH

(v nadaljnjem besedilu: »Splošni pogoji«)

Uvodne določbe 

Ti splošni pogoji se uporabljajo za vsakega uporabnika, ki odda mnenje o izdelku na spletni strani www.nonaluisa.com, ki jo upravlja podjetje Nona Luisa - Katjuša Reja Mozetič s.p., s sedežem Kozana 90 A, 5212 Dobrovo v Brdih, matična številka:  6793703000.

 Povzetek

Vsak uporabnik spletne strani www.nonaluisa.com lahko odda mnenje ali oceno o posameznem izdelku ali storitvi. Mnenje se odda tako, da se pri posameznem izdelku na spletni strani klikne gumb »Napiši mnenje« in nato sledijo nadaljnjim korakom.

Vsa objavljena mnenja, ki vsebujejo zeleno kljukico, so mnenja za katera Nona Luisa lahko potrdi, da je avtor mnenja izdelek dejansko kupil ali preizkusil. Mnenja brez zelene kljukice pa so mnenja za katere Nona Luisa ne more potrditi nakupa ali uporabe izdelka.

Objavljenega mnenja avtor ne more več spreminjati ali izbrisati. V primeru, da avtor želi spremeniti svoj komentar ali želi njegov izbris oziroma ima dodatna vprašanja glede mnenja, lahko to stori preko elektronske pošte info@nonaluisa.com ali s pisnim obvestilom, ki ga pošlje na naslov Nona Luisa – Katjuša Reja Mozetič s.p., Kozana 90 A, 5212 Dobrovo.

Za morebitna vprašanja iz naslova varstva osebnih podatkov se avtor mnenja lahko obrne na elektronski naslov  info@nonaluisa.com

Podrobne informacije o pravilih glede oddaje in objave mnenj o izdelkih ali storitvah se nahajajo v nadaljevanju teh splošnih pogojev.

Definicije pojmov

Nona Luisa: To združuje aktivnosti, ki potekajo v podjetju Nona Luisa – Katjuša Reja Mozetič s.p., kamor se vključuje tudi zbiranje, objavljanje in analiziranje mnenj in ocen uporabnikov izdelkov Nona Luisa.

Uporabnik: Uporabnik v smislu teh splošnih pogojev je vsaka oseba, ki je obiskala spletno stran www.nonaluisa.com in/ali je podala mnenje o določenenem izdelku.

Mnenje ali ocena uporabnika: To je mnenje ali ocena uporabnika, ki jo Nona Luisa objavi na različnih medijih, večinoma na spletni strani www.nonaluisa.com, potem ko je ocena ali mnenje že predmet moderiranja, pregleda in odobritve s strani None Luise. 

Zelena kljukica: To je oznaka, ki je sestavni del mnenja ali ocene, objavljenega na spletni strani, in pomeni, da Nona Luisa lahko potrdi nakup izdelka ali storitve s strani uporabnika. Mnenje ali ocena brez zelene kljukice, je mnenje pri katerem Nona Luisa ne more potrditi, da je uporabnik izdelek ali storitev, ki je predmet ocene, tudi dejansko preizkusil.

Izdelek ali storitev: To so izdelki in/ali storitve znamke Nona Luisa, ki so predmet mnenja ali ocene uporabnika. S storitvami mislimo predvsem na svetovanje, prodajo, pomočjo uporabnikom, dostavo izdelkov, ki jih zagotavlja Nona Luisa.


Objava mnenja ali ocene:
Objava mnenja uporabnika o izdelku Nona Luisa se lahko izvede na različnih medijih, ki pripadajo Noni Luisi, večinoma na spletni strani www.nonaluisa.com, lahko pa tudi na medijih, ki pripadajo tretjim osebam (npr.: Facebook).

Moderiranje mnenja ali ocene: Mnenja in ocene uporabnikov so predmet postopka moderiranja v skladu s spodaj navedenimi pravili moderiranja.


Namen zbiranja mnenj in ocen

Zbiranje mnenj in ocen omogoča, da:

 • uporabnik izdelkov in/ali storitev None Luise deli svojo izkušnjo izdelka in/ali storitve None Luise in tako postane avtor mnenja ali ocene;
 • uporabnik spletne strani nonaluisa.com vidi mnenja ostalih uporabnikov ali preizkuševalcev in se tako lažje odloči ali bo izvedel nakup določenega izdelka ali storitve Nona Luisa;
 • Nona Luisa lažje izpostavi izdelke in storitve, ki so uporabnikom všeč in jih radi kupujejo in uporabljajo;
 • Nona Luisa izboljša svoje izdelke, storitve in poslovanje na podlagi želja in mnenj uporabnikov; in
 • Nona Luisa prepozna slabe izkušnje uporabnikov in jih poskuša odpraviti tako, da stopi v stik z uporabnikom ali spremeni svoj odnos do strank.

Odgovornost

Pri objavljeni oceni in mnenju je vidno samo ime ter začetnica priimka avtorja ali njegov vzdevek.

Vsako mnenje ali ocena, ki sta objavljena na spletni strani www.nonaluisa.com ostane v isti slovnični strukturi, kot jo posreduje avtor, tudi če mnenje ali oceno Nona Luisa objavi na drugih kanalih podjetja.

Avtor ocene in mnenja lahko uveljavlja svoje pravice tako, da odda svoj zahtevek na elektronski naslov info@nonaluisa.com ali pisno na naslov Kozana 90 A, 5212 Dobrovo.

Varstvo osebnih podatkov

Za učinkovito delovanje storitve podajanja mnenj o izdelkih in storitvah mora Nona Luisa zbrati določene osebne podatke avtorja in sicer obvezni podatki so ime in priimek.

Nona Luisa pridobljene osebne podatke uporablja izključno in samo z namenom zagotavljanja delovanja storitve ocenjevanja izdelkov in storitev in v skladu s temi splošnimi pogoji in politiko zasebnosti None Luise. Pridobljeni osebni podatki ne bodo posredovani tretjim osebam.

Več o tem kako hranimo vaše osebne podatke, kakšno varnost zagotavljamo in ostale informacije glede varstva in obravnave osebnih pdoatkov lahko najdete v Politiki zasebnosti.

Kako podati mnenje ali oceno?

Uporabniki lahko oddajo svoje mnenje ali oceno podajo na spletni strani www.nonaluisa.com, tako da pri posameznem izdelku na spletni strani kliknejo gumb »Napiši mnenje« in sledijo nadaljnjim korakom.

Oddaja mnenja ali ocene preko spletne strani www.nonaluisa.com:

Uporabniki lahko podajo mnenje in oceno za vsak izdelek, ki je dostopen na spletni strani in sicer tako, da na dnu strani, pod izdelkom, kliknejo gumb »Napiši mnenje«. Odpre se nov zavihek z naslovom »Deli izkušnjo«, pod katerim se nahaja 5 zvezd. Uporabnik svojo nakupovalno izkušnjo oceni tako, da označi zvezde od 1 do 5, kar označuje oceno oziroma zadovoljstvo uporabnika na lestvici od 1 do 5. Z oddajo mnenja in ocene se uporabnik strinja s temi splošnimi pogoji, politiko zasebnosti in potrjuje, da so posredovani podatki resnični in točni. Za oddajo mnenja in ocene na spletni strani mora uporabnik izpolniti obvezni polji. Obvezni polji za oddajo mnenja in ocene sta: Ime in priimek ter mnenje. Poleg obveznih polj lahko uporabnik pri oddaji mnenja ali ocene navede tudi druge podatke, ki omogočajo boljšo analizo in obravnavo mnenja in ocene, in sicer: e-poštni naslov. Poleg mnenja lahko uporabnik priloži tudi fotografijo.

Postopek moderiranja mnenja ali ocene

Vsako mnenje ali ocena je podvrženo preverjanju s strani None Luise. Preverjanje se odvija v treh korakih:

 1. Korak → Zbiranje mnenj in ocen: Pri tem koraku Nona Luisa nudi vsakemu uporabniku brezplačno možnost ocenjevanja izdelkov in storitev blagovne znamke Nona Luisa, kot opisano zgoraj.
 2. Korak → Moderiranje: Nona Luisa v tem koraku zagotavlja, da so vsa mnenja in ocene, pred objavo na spletni strani ali v drugem mediju, pregledana v skladu s pravili in zahtevami, ki so navedena v nadaljevanju teh splošnih pogojev.
 3. Korak → Objava mnenj in ocen: Nona Luisa v tem koraku zagotovi objavo vseh mnenj in ocen, ki ustrezajo zahtevam in pravilom teh splošnih pogojev, ter jih na vpogled omogoči vsem uporabnikom.

Namen moderiranja mnenj in ocen je, da Nona Luisa ugotovi ali podano mnenje in ocene ustrezajo določilom teh splošnih pogojev in ali podano mnenje ali ocena dejansko ustreza resnični izkušnji uporabnika oziroma avtorja mnenja ali ocene. Moderiranje izvaja ročno ekipa None Luise.

Vsaka ocena in mnenje se moderira enkrat tedensko. Ta rok je zaradi tehničnih težav lahko tudi daljši.

Pri uporabi storitve ocenjevanja izdelkov in storitev None Luise je treba upoštevati določena pravila in sicer: Komentarji morajo biti ustrezni, podani v dobri veri in koristni za uporabnike, ki želijo kupiti izdelek ali uporabiti storitev blagovne znamke Nona Luisa. Avtor lahko predlaga tudi svoje ideje in predloge za izboljšavo izdelka ali storitve.

Avtor ocene lahko v svojo oceno ali mnenje vključi samo besedilo, ki mora vsebovati njegovo osebno oceno, ki temelji na dejanski izkušnji ali uporabi izdelkov ali storitev None Luise. Avtor ne sme kopirati ali ponavljati komentarjev, ki jih je napisala tretja oseba. 

Z oddajo ocene in mnenja avtor priznava in soglaša, da je napisal oceno o izdelku ali storitvi, ki jo je sam dejansko preizkusil ali uporabil.*

Validacija ter objava mnenja in ocene je podvržena vnaprej določenim pravilom moderiranja. Mnenje ali ocena se zavrne in se ne objavi v primeru, da:

 • se ugotovi, da izdelek ni bil uporabljen/testiran ali storitev ni bila izvedena;
 • oddano mnenje ali ocena ne vsebuje informacij ali ni v povezavi z izdelkom ali storitvijo za katerega je bila oddana;
 • je oddano mnenje ali ocena »spam« (npr. ocena je že večkrat zavrnjena ali je podana enaka ocena iz različnih računov);
 • ocena ali mnenje vsebuje zgolj vprašanje uporabnika brez posebnega opisa izdelka ali storitve;
 • je mnenje neprimerno, žaljivo, spodbuja rasizem in ali kako drugače pomeni osebni ali javni napad na osebo, institucijo ali pravno osebo;
 • mnenje ali ocena vsebuje preveč slovničnih napak ali ima nerazločen pomen;
 • ja mnenje ali ocena komercialnega namena, torej vsebuje povezavo na drugo spletno mesto ali vsebuje ime druge blagovne znamke;
 • mnenje vsebuje komentarje politične, rasistične, ksenofobične ali, obrekljive narave;
 • pregled ocene ali mnenja pokaže očitno nesorazmerje med podano oceno in komentarjem;
 • ocena je v nasprotju z veljavno zakonodajo;
 • ocena ali mnenje lahko pomeni kršitev intelektualnih pravic tretjih oseb;
 • mnenje vsebuje podatke o osebah ali ne zagotavlja anonimnosti avtorja;
 • mnenje vsebuje osebne podatke (elektronski naslov, telefonska številka, bančni račun, itd…);
 • obstaja utemeljen dvom o resničnosti ali ustreznosti komentarja.

V primeru, da oddano mnenje ali ocena ustreza vsem kriterijem moderiranja, se bo mnenje ali oceno objavilo. 

V primeru, da oddano mnenje ali ocena ne ustreza pravilom moderiranja, torej je v nasprotju z eno ali več zgornjih alinej, se mnenja ali ocene ne bo objavilo.

*Nona Luisa si pridržuje pravico, da objavi tudi ocene in komentarje za katere ni prepričana, da je njih avtor izdelek in/ali storitev tudi dejansko kupil na spletu. Vse ocene in komentarji, za katere Nona Luisa lahko potrdi nakup ali uporabo izdelka, vsebujejo zeleno kljukico. Komentarji in ocene brez zelene kljukice so lahko podani s strani osebe, ki je izdelek bodisi kupila v fizični trgovini bodisi ga je dobila za darilo in ga uporabila, vendar tega podatka Nona Luisa ne more preveriti.

Objava mnenja ali ocene

Po končanem postopku moderiranja in v primeru, da je bila ocena odobrena s strani None Luise, se ocena objavi na spletni strani www.nonaluisa.com. Mnenje ali ocena se lahko objavi tudi na drugih spletnih straneh v lasti None Luise ali straneh, kjer bo izdelek promoviran.

Mnenja in ocene izdelkov so na spletni strani prikazane v vrstnem redu od najnovejših do najstarejših.

Skupna ocena izdelka je označena slikovno z zvezdicami in numerično s številko zaokroženo na eno decimalko. Ocena se podaja v razponu od 1 do 5 zvezdic. Skupna ocena je izračunana kot povprečje vseh objavljenih ocen posameznega izdelka. 

Mnenje ali ocena o izdelku ali storitvi None Luise, za katero Nona Luisa lahko z gotovostjo potrdi, da jo je avtor mnenja tudi uporabil ali kupil, vsebuje zeleno kljukico.

Vsa objavljena mnenja in ocene omogočajo uporabnikom spletne strani, da ocenijo uporabnost objavljenega mnenja ali ocene.

  Izbris objave

  Objavljena mnenja in ocene se izbrišejo v naslednjih primerih:

  • če izdelek ali storitev ni več dostopen na spletni strani in v fizični trgovini Nona Luisa;
  • če se je izdelek ali storitev spremenila do te mere, da objavljena ocena ali mnenje ni več relevantna za določen izdelek ali storitev;
  • če uporabnik zahteva izbris objave;
  • če se naknadno ugotovi, da objavljena ocena ali mnenje ni v skladu s temi splošnimi pogoji ali zakonodajo.

  Nadaljnja obravnava objave mnenja in ocene

  Avtor objave z oddajo mnenja in ocene potrjuje, da je njegovo mnenje javno objavljeno in daje Noni Luisi pravico do uporabe, shranjevanja, objave, prevajanja, analize, uporabe, distribucije in prikaza vsebine obvestila, v celoti ali z izvlečkom ter dovoljuje Noni Luisi uporabiti oceno in mnenje za vse komercialne namene in oglaševanje. To soglasje in pravica None Luise do objave ocene in mnenja zadeva vse medije, vključno z internetom, elektronsko pošto (papirnato in/ali spletno), oglasi na prodajnih mestih, letaki, oglaševanjem, revijami, televizijskimi in radijskimi mediji ter podobnimi mediji. To soglasje izrecno vključuje tudi pravico do prikaza na spletnih mestih ali platformah, ki niso last None Luise in se na njih oglašuje ocenjeni izdelek.

  Avtor se z oddajo ocene in mnenja strinja, da ima Nona Luisa pravico do odgovora na objavljeno oceno in mnenje. Ta odgovor bo objavljen javno ali bo namenjen izključno avtorju ocene.

  Odgovornost in končne določbe

  Ne glede na navedeno Nona Luisa ne prevzema nobene odgovornosti v zvezi z objavljenimi ocenami in mnenji (informacijami, ocenami, nasveti, mnenji, priporočili, izjavami oz. drugimi sporočili), ki so podane in objavljene s strani uporabnikov. Objavljene ocene in mnenja so stališča uporabnikov in ne podjetja Nona Luisa.

  Nona Luisa si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni ali prilagodi te splošne pogoje. 

  Z oddajo mnenja in ocene avtor soglaša, da je prebral te splošne pogoje in sprejema svoje pravice in dolžnosti na podlagi teh splošnih pogojev.

  Ti splošni pogoji začnejo veljati z dnem objave na spletni strani  www.nonaluisa.com in veljajo do preklica ali do objave novih splošnih pogojev. Ti splošni pogoji nadomestijo prejšnje splošne pogoje, ki z dnem objave teh splošnih pogojev prenehajo veljati.

  Datum zadnje spremembe: APRIL 2024